Hacettepe Kişilik Envanteri

Bireylerin kişilik özelliklerini; duygu, düşünce ve davranışı içerecek şekilde kişisel, sosyal ve genel uyum düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılan 168 maddeden...

Scl-90

Kişinin ruhsal sıkıntılarını bir çok açıdan ele alabilen, var olabilecek psikolojik semptomların ve düzeyinin belirlenmesi amacıyla kullanılan 90 maddeden oluşan...

MMPI

MMPI Bireyin kişilik özellikleri, sosyal ilişki tutumları, ego dinamikleri ve psikopatolojiyi belirlemede kullanılan 566 sorudan oluşan çok yönlü kişilik envanteridir. Mmpı...
Yazışmayı Başlat
Canlı Destek
Merhaba. Hangi Konu Hakkında Bilgi Almak İstemiştiniz?