MMPI

MMPI Bireyin kişilik özellikleri, sosyal ilişki tutumları, ego dinamikleri ve psikopatolojiyi belirlemede kullanılan 566 sorudan oluşan çok yönlü kişilik envanteridir. Mmpı...

Hacettepe Kişilik Envanteri

Bireylerin kişilik özelliklerini; duygu, düşünce ve davranışı içerecek şekilde kişisel, sosyal ve genel uyum düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılan 168 maddeden...

Scl-90

Kişinin ruhsal sıkıntılarını bir çok açıdan ele alabilen, var olabilecek psikolojik semptomların ve düzeyinin belirlenmesi amacıyla kullanılan 90 maddeden oluşan...