0-6 yaş arasında olan bebek ve çocukların kişisel-sosyal, ince motor, dil ve kaba motor alanlarının
gelişimsel açıdan değerlendirmesi amacıyla kullanılan testtir.
3 temel alanda kullanılmaktadır.
1.) Sağlıklı çocukların olası sorunlarını önceden saptamak amacıyla
2.) Gelişimsel gerilik olduğundan şüphelenilen çocukların, işlevleri nesnel şekilde saptama amacıyla
(Fiziksel gelişimi yaş gelişimiyle paralel değilse, algılama ve konuşmakta zorlanıyorsa, okul öncesi
dönemde öğrenme güçlüğü ve sosyal iletişim kurmakta sıkıntı varsa vb.)
3.) Riskli doğan bebekleri (örn: perinatal sorunlar, düşük doğum ağırlıklı, prematüre, çoğul gebelikler,
ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler, herhangi bir hastalık
veya gelişim geriliği öyküsü vb.) izlemede kullanılabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here